DEDeutsch PLPolnisch 

Formalno¶ci po narodzinach dziecka

 

Dokumenty, które są potrzebne do zameldowania dziecka po porodzie w urzędzie stanu cywilnego.


Dla ma
łeństw:

  • Dokument zawiadamiający o narodzinach dziecka ze szpitala

  • Dowód osobisty/paszport rodziców

  • Akt urodzenia rodziców (tłumaczenie niemieckie lub druk unijny)

  • Akt małeństwa (tłumaczenie niemieckie lub druk unijny)

 

Dla osób stanu wolnego:

  • Dowód osobisty/paszport

  • Akt urodzenia matki

  • Dokument o uznanie ojcostwa